Disiplin Kararları

TERTİP KOMİTESİ KARARLARI

13.12.2019 CUMA günü saat 19:00’da YEŞİLTEPE SPOR SALONUNDA oynanan 2019-2020 SEZONU ERKEKLER SALON 1.LİG MÜSABAKALARINDAN SURUÇ HOKEY – ADANA BÜYÜKŞEHİR HOKEY müsabakası  sonrasında her iki takım ile ilgili tutulan hakem raporu incelendiğinde müsabaka bitiminde her iki takımın sportmenliğe uymayan tutum ve davranışlarda bulunduğu saptanmıştır.

Bu hususta tutulan rapor Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir

KARAR

Adana Büyükşehir Hokey

Yakup Fırat – 1 Resmi Müsabakadan Men

Muhammet Şahin – 2 Resmi Müsabakadan Men

Mehmet Salih Yaylık – 1 Resmi Müsabakadan Men

Suruç Hokey

Nasır Koştı – 1 Resmi Müsabakadan Men

Burhan Polat – 2 Resmi Müsabakadan Men

Gökdeniz Kandemir – 1 Resmi Müsabakadan Men edilmiştir

TAHKİM KURULU’NUN 9 EKİM 2019 TARİH VE 2019/194 SAYILI KARARIDIR

MADDİ OLAY:

25-28.02.2019 tarihleri arasında Trabzon’da yapılan 2018-2019 Sezonu Kadınlar Salon 2.Lig Play-Off müsabakaları sırasında 26.02.2019 tarihinde Peyas SK-Hisar SK arasında oynanan karşılaşma sırasında ve sonrasında çıkan olaylarda, Hisar Spor Kulübü antrenörü Arslan Sami Şen’in Federasyon Yetkilileri ve görevlilerine yönelik filli ve sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle;

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu 12.06.2019 tarihinde 2019/1 Esas kararıyla

Arslan Sami Şen’in

1-Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı’nın 62-(1) maddesi gereğince 3 ay hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına,

2-Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı’nın 63-(1) maddesi gereğince 3 ay hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına

Türkiye Hokey federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesinde düzenlenen tekerrür hükümlerinin uygulanarak toplamda 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar veriLDİ

TAHKİM KURULUNA İTİRAZ:

 

Arslan Sami Şen bu karara 12.07.2019 tarihli dilekçe ile Tahkim Kurulu’na itiraz etti.

TAHKİM KURULU’NUN KARARI:

 

1-İtiraz edene müessir fiil eyleminden dolayı Türkiye Hokey Federasyonun Disiplin Talimatının 63. Maddesi uyarınca verilen cezanın iptaline,

2-İtiraz edene hakaret fiilinden ötürü Türkiye Hokey Federasyonun Disiplin Talimatının 62. Maddesine göre hakaret eyleminden dolayı verilen cezayla ilgili itirazın sair yönlerden reddine, ancak eylemin tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle itiraz edene verilen 3 aylık hak mahrumiyeti cezasının Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 45. Maddesi uyarınca tahrik nedeniyle takdiren 1/2 oranında indirilerek sonuç cezanın 1 ay, 15 gün hak mahrumiyeti cezasına indirilmesine infazın bu ceza üzerinden yapılmasına, karardaki diğer hususların aynen bırakılmasına

3-Başvuru ücretinin itiraz edene iadesine

4-Kararın ilgiliye tebliği ile Federasyon Başkanlığına gönderilmesine

5-Anayasa’nın 40. Maddesi ile 3289 sayılı Kanun’un Ek 9/A maddesi ve Tahkim Kurulu Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca karara karşı tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Kurula karar düzeltme talebinde bulunabileceğine dair;

karar verildi

TERTİP KOMİTESİ KARARLARI

23.11.2019 Cumartesi günü saat 18:00’da AMASYA SPOR SALONUNDA oynanan 2019-2020 SEZONU ERKEKLER  SALON SÜPER LİG MÜSABAKALARINDAN GAZİANTEP POLİSGÜCÜ – AMASYA BELEDİYESİ HOKEY GSK müsabakası sırasında ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak tutulan Hakem Raporu Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

KARAR

Tertip komitesi 23.11.2019 Cumartesi günü saat: 22:30’da  toplanmış ilgili rapor ve tutanaklar incelenerek Amasya Belediyesi Hokey GSK 11 numaralı sporcusu Navid TAHERİRAD‘a 1 Maç Müsabakalardan Men cezası ve 200 TL para cezası verilmiştir.

DİSİPLİN KARARI

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın Kararı aşağıda belirtilmiştir.

Emine Cansu Ceylan’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62-(1) maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Emine Cansu Ceylan’ın Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 63-(1) maddeleri uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesine düzenlenen TEKERRÜR hükümlerinin uygulanarak toplamda da 5 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına

Emine Cansu Ceylan’ın Cezasının infazının olay tarihi 26.02.2019 tarihinden itibaren başlatılmasına

Emine Cansu Ceylan’ın 26.02.2019-26.07.2019 tarihleri arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,

Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde TAHKİM KURULU’na itirazı kabil olmak üzere toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

DİSİPLİN KARARI

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın Kararı aşağıda belirtilmiştir.

Arslan Sami ŞEN’in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62-(1) maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Arslan Sami ŞEN’in Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 63-(1) maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesine düzenlenen TEKERRÜR hükümlerinin uygulanarak toplamda da 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına

Arslan Sami Şen’in Cezasının infazının olay tarihi 26.02.2019 tarihinden itibaren başlatılmasına

Arslan Sami Şen’in 26.02.2019-26.08.2019 tarihleri arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,

Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde TAHKİM KURULU’na itirazı kabil olmak üzere toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

DİSİPLİN KARARI

“Disipline sevki yapılmış olan Hisar GSK Antrenörü Arslan Sami Şen ve Hisar GSK Yöneticisi Emine Cansu Ceylan’ın 26.02.2019 Salı günü saat 10:40’da Beşirli Spor Salonunda oynanan 2018-2019 sezonu Kadınlar Salon 2.Lig Play-Off Müsabakalarından Peyas SK-Hisar GSK karşılaşması sırasında ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak gerek federasyon yetkililerine, gerekse de görevlilere yönelik fili ve sözlü saldırılarına ilişkin tutanaklar, Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet, doktor raporları ve olay görüntüleri incelenmiştir. Şahısların gerek sözlü, gerekse de fiili saldırıları ve belge bilgiler de dikkate alındığında benzeri durumların yaşanmasının da önüne geçilmesi açısından Federasyon tarafından düzenlenecek olan müsabaka, seminer, organizasyon vs gibi her türlü organizasyon ve faaliyetlerine katılmasından disiplin soruşturması sonuçlanıncaya kadar tedbiren men edilmesine ve bu kararın Arslan Sami Şen ve Emine Cansu Ceylan’a tebliğine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 6.3.2019”

TUTANAKTIR

26.02.2019 Salı günü saat 10:40’da BEŞİRLİ SPOR SALONUNDA oynanan 2018-2019 SEZONU KADINLAR  SALON 2. LİG PLAY-OFF MÜSABAKALARINDAN PEYAS SK – HİSAR GSK müsabakası sırasında ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak tutulan Hakem Raporu Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

KARAR

Tertip komitesi 26.02.2019 Salı günü saat: 22:30’da  toplanmış ilgili rapor ve tutanaklar incelenerek Hisar GSK idarecisi Arslan Sami ŞEN ve Emine Cansu CEYLAN tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

10.11.2018 CUMARTESİ günü saat 12:00’da AMASYA SPOR SALONUNDA oynanan 2018-2019 SEZONU ERKEKLER SALON SÜPER LİG 1. ETAP MÜSABAKALARINDAN ZONGULDAK DEMİR TENİS – BOLU BELEDİYESİ müsabakası sonunda yaşanan olaylarla ilgili olarak Tertip Kurulu tarafından tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen BOLU BELEDİYESİ SK Sporcusu Abdülkadir Cihat DEMİR için Disiplin Kurulunun almış olduğu karar aşağıdadır.

KARAR

ABDÜLKADİR CİHAT DEMİR’İN eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66-(1) maddeleri uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına

Cezanın infazının 10.11.2018 tarihinden itibaren başlanmasına, ABDÜLKADİR CİHAT DEMİR’in 10.11.2018 – 09.05.2019 tarihleri arasında cezalı olduğunun Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine oy birliği ile karar verilmiştir.

Not: Kurumsal web sitemiz üzerinden yapılan yayınlar tebliğ niteliğindedir.

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

7-11 KASSIM 2018 tarihleri arasında Amasya Spor Salonunda oynanan 2018-2019 SEZONU ERKEKLER SALON SÜPER LİG 1. ETAP’ta Lig Tertip Kurulu tarafından tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen Gaziantep Polisgücü SK Sporcusu Batuhan ERMAN için Disiplin Kurulunun almış olduğu karar aşağıdadır.

KARAR

BATUHAN ERMAN’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 38. maddesi uyarınca( Disiplin Kurulu Talimatının 19.2.1.6 maddesine istinaden Altmış (1-59) güne kadar süreli 6 müsabakadan men cezası ) 50 gün ( 6 Maç )  mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına

Cezanın infazının 09.11.2018 tarihinden itibaren başlanmasına, Batuhan ERMAN’ın toplamda 6 maç cezalı olduğunun Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine oy birliği ile karar verilmiştir.

Not: Kurumsal web sitemiz üzerinden yapılan yayınlar tebliğ niteliğindedir.

TERTİP KOMİTESİ KARARLARI

07.12.2018 CUMA günü saat 09:00’da YENİŞEHİR SPOR SALONUNDA oynanan 2018-2019 SEZONU ERKEKLER SALON 1.LİG MÜSABAKALARINDAN SARIKAMIŞ HOKEY – FATSA DENİZCİLİK müsabakası  sonrasında FATSA DENİZCİLİK SPOR KULÜBÜ Sporcusu Gökhan BİLİCİ ile ilgili tutulan tutanak incelendiğinde müsabaka bitiminde Gökhan BİLİCİ’nin müsabakanın hakemlerine sportmenlik dışı söz ve davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu hususta tutulan rapor Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmişti

KARAR

Tertip komitesi 07.12.2018 Cuma günü saat: 11:00 da  toplanmış ilgili rapor ve tutanaklar incelenerek, Fatsa Denizcilik SK oyuncusu Gökhan Bilici 1 Maç Müsabakalardan Men Edilmiştir

TUTANAKTIR

10.11.2018 CUMARTESİ günü saat 12:00’da AMASYA SPOR SALONUNDA oynanan 2018-2019 SEZONU ERKEKLER SALON SÜPER LİG 1. ETAP MÜSABAKALARINDAN ZONGULDAK DEMİR TENİS – BOLU BELEDİYESİ müsabakası sonunda yaşanan olaylarla ilgili olarak tutulan Hakem Raporu Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

KARAR

Tertip komitesi 10.11.2018 Cumartesi günü saat: 13:00 da  toplanmış ilgili rapor ve tutanaklar incelenerek, Zonguldak Demir Tenis Hokey oyuncusu Çetin DEMİR   1 Müsabakadan Men ve 200 TL para cezası,  Zonguldak Demir Tenis Hokey oyuncusu Yalçın Çiftçi  2 Müsabakadan Men ve 200 TL para cezası, Bolu Belediyesi Spor Kulübü Oyuncusu Abdulkadir Cihat Demir tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.