Disiplin Kurulu

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ

ADI SOYADI

FED.ÜNVANI

Av.Ertan DEMİREZEN

Başkan

Av.Arzuman AZAFLI

Üye

Av. Mehmet MERMER

Üye

Av. Demir AKYÜZ

Üye

Av. Muhammet Abdullah KONAR

Üye