Not: Uzaktan Eğitim Kurs programımız 20 kişi ile sınırlıdır. ( İlk başvuran 20 kişi )

Başvuru Yöntemi;

1- İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan kursiyer adaylarımız, aşağıda bilgileri bulunan kurs sorumlusu ile iletişime geçer.

2- Kurs sorumlusundan başvuru yapmak için referans numarası talep eder.

3- Federasyonumuzun aşağıdaki ilanda yer alan IBAN numarasına kurs katılım ücretini yatıracak kursiyer adayı; açıklama kısmına ad-soyad ve referans numarasını girer.

İLETİŞİM Ali YILDIRIM ( MHK Başkanı ) : 0506 251 81 08

ADAY HAKEM KURSUNA KATILIM ŞARTLARI:

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. b) En az lise düzeyinde öğrenci olmak
  3. c) 17 yaşından gün almış olmak

ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak ( Sağlık Ocağı )

  1. d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
  2. e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl ceza kurulunca haklarında altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

4 Adet vesikalık fotoğraf,

Sağlık Raporu aslı,

Adli Sicil Belgesi

Diploma sureti veya öğrenci belgesi

Gençlik Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı),

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Kursa katılacak olan kursiyerlerin Kurs Ücreti olarak 100 TL’yi

Türkiye Ekonomi Bankası

IBAN: TR 78000 3200 00000 0059 3446 69

hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

Ders programımız ve Zoom programı için ID numarası daha sonra yayınlanacaktır.

  • Uzaktan Eğitim Kurs programımızın 20 kişi ile sınırlıdır ( başvuran ilk 20 kişi kursa katılabilecektir )

Başvuru evrakları ile alakalı bilgi almak için aşağıdaki bilgileri yer alan kurs yöneticisi ile iletişime geçiniz

İLETİŞİM Murat ÖZKAYA ( MHK Üyesi ) : 0532 446 77 50